UPPDATERING AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Information om personuppgiftsbehandling

  1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.

I informationen refererar ”du” och ”dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webplats.

  1. Allmänt

Sävedalens Färg & Tapeter AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person).

Hos Sävedalens Färg & Tapeter tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:

. Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.

. Vi lagrar dina personuppgifter så länge de är aktuella och en affärsrelation finns.

. Vi avser att förenkla dina möjligheter att få kontroll över dina personuppgifter.

. Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter

  1. Vilken information samlar vi in om dig?

För att fullgöra besökare på vår webplats eller i vår butik kan du bli ombedd att lämna någon eller några av dessa uppgifter:

. Namn

. Adress

. Telefonnummer

. Kontaktuppgifter

  1. När samlar vi in din information?

Sävedalens Färg & Tapeter AB samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, träffar oss i butiken, köper eller beställer en vara.

Om du bygger småhus får vi även dina personuppgifter från din husleverantör för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dem att vi ska leverera material till dig, eller för att kunna erbjuda dig sådant material.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress
att användas för utskick om nyheter och event.

  1. Hur använder vi din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

. Behandla din beställning

. Hantera ditt konto

. Behandla betalningar

. behandla beställning från husfabriker

. Skicka information, nyheter och erbjudanden

. Stå till tjänst med information om gjorda inköp

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförande av din beställning, inklusive kreditupplysning.

Vi behandlar personuppgifter endast för ändamålet ovan och alltid med stöd av laglig grund.

Vid en privatpersons köp av våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör berättigat intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Sävedalens Färg & Tapeter AB kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part, om detta inte är nödvändigt för att kunna fullfölja vårt avtal med dig, ex. leverans av material till dig från en annan Teknosbutik eller övriga transporttjänster.

  1. Registrerades rättigheter

Du kan när som helst kontakta Sävedalens Färg & Tapeter AB och begära att dina uppgifter rättas, tas bort eller för att återkalla dina samtycken.

Du har även rätt att en gång per år begära information
om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.